Om Svarta Grisen

Förskolan Svarta Grisen är ett litet, välfungerande och stabilt föräldrakooperativ på Södermalm. Vi är kända för vår lekpedagogik, genusmedvetenhet och gemenskap. Läroplan för förskolan (Lpfö 18) ligger till grund för vår verksamhet. Svarta grisen är den enda förskola på Södermalm där föräldrarna är 100% nöjda med allt i 3 år i rad. Läs mer på brukarundersökningen på Stockholms stads hemsida. Vi tror att det måste vara roligt även för de vuxna på förskolan. Det tror vi att det är, eftersom vi har så låg personalomsättning. Att mötas av samma ansikten varje dag ger också varaktiga relationer och trygghet för baren. Hur allt började Föräldrakooperativet Svarta Grisen startade i augusti 1989 på initiativ av en grupp föräldrar som träffats i Blecktornsparken parklek på Södermalm. Precis intill de Svarta Grisarna i sin hage föddes idén om en förskola där föräldrar, barn och pedagoger tillsammans bygger en barndom full av lek, lust och kreativitet. Förskolan är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att driva en icke vinstdrivande förskola för medlemmars barn. Föreningen ska verka för en förskola av hög pedagogisk kvalité, en stimulerande verksamhet som byggs utifrån givna riktlinjer – Läroplan för förskolan (Lpfö 18), skollagen samt våra egna verksamhetsmål. Vi vill verka för en förskolemiljö som ska vara ett komplement till barnets hemmiljö och som tillgodoser varje barns behov av trygghet och varaktiga relationer. Barngruppen I vår barngrupp är det oftast runt 17 barn som är mellan 1-5 år. Vi tycker att den stora vinningen med syskongrupp är att barnen kan lära av varandra över åldrarna. Dessutom finns möjligheten att arbeta mer individuellt med barnen. Hos oss finns det rum för spontanitet och lugn varje dag och våra lokaler inbjuder till större grupplekar samt till små vrår för egen lek eller ett mindre sammanhang. En dag på Svarta Grisen kan se ut så här: Vi börjar dagen med en samling som vi inleder med lite uppvärmning av kroppen och sen sjunger vi som vanligt vår namnsång och ett barn räknar alla kompisar i ringen. Sen tittar vi i ett par plåtburkar, i den ena har det krupit ner en spindel och i den andra en liten båt. Vi kommer tillsammans på några sånger om spindeln och båten. Sen är det dags för barnen att välja aktivitet. Vi lämnar lite förslag och alla väljer och förbereder sig och går ut. Tre barn vill leka med bilmattan och bygga olika konstruktioner runt den på vår altan. Två andra barn vill starta bageri i sandlådan, medan tre bygger med smålego och några hämtar vatten och bygger kanaler i sandlådan. Det blir lite lekar runtomkring den stora bilen och lekhuset. Vi tar ut ett staffli och några barn målar med vattenfärg. Efter hand byts lekarna ut men det är full aktivitet ända fram till lunch. Efter lunch och vila blir det full fart då de små vaknar upp i vagnarna på altanen och ska kramas, någon vill vakna upp med att få en saga läst och sen blöjbyte efter det. Några barn spelar spel (spökhuset och motsatsspelet) och tre barn sitter i verkstan och skapar. En av oss pedagoger tar några barn och går ut i ”ösregnet”. Lite senare blir det mellanmål och alla landar, vi får nya krafter och sätter i gång med nya äventyr! Innan dagen är slut har några barn och en pedagog en spontan sång- och musikstund. Vi tar fram våra instrument och barnen rockar loss, några väljer även att sätta på sig en danskjol. Vid klockan fyra äter vi frukt och myser med högläsning i soffan tills alla barn har blivit hämtade.”

Imaeg

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef